Przegląd hodowlany

Przegląd hodowlany kwalifikujący do hodowli zostanie przeprowadzony 10.07.2022 dla wszystkich ras. Sędziować będą: Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska, Bogusław Chmiel.


Zgłoszenia zawierające dane psa należy przesłać na adres: kielce.zkwp@op.pl

 

Formularz zgłoszeniowy [pobierz]

 

Do przeglądu mogą przystąpić psy i suki zarejestrowane w ZKwP, które mają ukończone 15 miesięcy. Niniejszy przegląd nie zastępuje przeglądów kwalifikacyjnych, o których mowa w § 9 pkt 4 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.

 

Po przeglądzie hodowlanym psy i suki mogą otrzymać stałą kwalifikację do hodowli (Regulamin Hodowli Psów Rasowych §11 i §13) z zastrzeżeniem pkt. I.7 niniejszego Regulaminu jeśli spełnią dodatkowe wymagania zgodnie z załącznikiem nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. 

 

Opłata za przegląd hodowlany wynosi 580 zł od psa.

Opłata za przegląd nie podlega zwrotowi bez względu na jego wynik. W przypadku nie zakwalifikowania psa do hodowli na pierwszym przeglądzie OKH może podjąć decyzję o ponownym skierowaniu psa na przegląd, za który ponownie wnoszona jest opłata.