Przegląd hodowlany i Testy Psychiczne

Przegląd hodowlany kwalifikujący do hodowli oraz testy psychiczne zostaną przeprowadzone 14.07.2024. Zgłoszenia przyjmujemy do 12.07.2024. Zaproszony sędzia: Andrzej Szutkiewicz.


Zgłoszenia zawierające dane psa należy przesłać na adres: kielce.zkwp@op.pl
Formularz zgłoszeniowy: [pobierz]
Regulamin przeglądów hodowlanych: [pobierz]


Opłata za przegląd hodowlany wynosi 900 zł od psa.
Opłata za przegląd nie podlega zwrotowi bez względu na jego wynik. W przypadku nie zakwalifikowania psa do hodowli na pierwszym przeglądzie OKH może podjąć decyzję o ponownym skierowaniu psa na przegląd, za który ponownie wnoszona jest opłata.

Od 1 marca 2024 r. obowiązywać będą nowe ceny za przeglądy hodowlane oraz nowy druk ścisłego zarachowania:
Zmianie ulegają opłaty za przegląd hodowlany:
– opłata za druk do przeglądu wynosi 10 zł za 1 szt.
– opłata za przegląd hodowlany wynosi 900 zł,
– opłata za przegląd hodowlany ras polskich wynosi 450 zł,