Badania okulistyczne i kardiologiczne

Zapraszamy na badania okulistyczne w kierunku chorób wrodzonych i dziedzicznych.
Wynik badania potwierdzony będzie międzynarodowym certyfikatem European College of Veterinary Ophthalmologists.

okulistyka

Lek. Wet. Paweł Stefanowicz DVM, ESE ECVO

Właściciel i kierownik Przychodni Weterynaryjnej RETINA oraz współwłaściciel pracowni tomografii komputerowej VET IMAGING. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych (ESVO) oraz Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych (EESVO). Od 2006 r. zajmuje się wyłącznie okulistyką weterynaryjną. W 2008 r. ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu okulistyki na Uniwersytecie Luksemburskim w Ramach kursu ESAVS. Jest przewodniczącym sekcji okulistycznej PSLWMZ. Regularnie uczestniczy w kongresach okulistycznych ESVO (Europejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych), Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych (EESVO) i ECVO (Europejskiego Koledżu Okulistów Weterynaryjnych) oraz licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu oftalmologii weterynaryjnej w Polsce i za granicą (min. Nordic Eye Meetings w krajach skandynawskich). W 2014 r. odbył staż na oddziale okulistycznym renomowanej, referencyjnej kliniki specjalistycznej Animal Health Trust w Newmarket w Wielkiej Brytanii. W 2020 r. ukończył cykl szkoleniowy i egzaminacyjny w ramach ECVO (Europejskiego Koledżu Okulistów Weterynaryjnych) uzyskując tytuł ESE ECVO (ECVO Eye Scheme Examiner) Jest autorem wykładów i publikacji naukowych o tematyce okulistycznej w prasie fachowej.

CENNIK BADAŃ OKULISTYCZNYCH:
Badanie z certyfikatem – 330 zł
Trzy i więcej psów jednego opiekuna – minus 10%
Szczenięta z miotu – minus 50%
Gonioskopia – 130 zł
Płatności będą przyjmowane na miejscu, w dniu badania, gotówką.
Psy nie zgłoszone będą mogły być przebadane, ale otrzymają skan certyfikatu drogą mailową (oryginał pozostanie u badającego).

kardiologia

Lek. Wet. Maciej Rudnicki

Członek Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologów Weterynaryjnych (ESVC) oraz Polskiego Stowarzyszenia Kardiologii Weterynaryjnej (PAVC). Uczestnik licznych kongresów i warsztatów kardiologicznych zarówno w kraju jaki i za granicą. Od 2011 r. związany z Przychodnią Weterynaryjną Retina, gdzie prowadzi konsultacje kardiologiczne

CENNIK BADAŃ KARDIOLOGICZNYCH:
Koszt badania kardiologicznego z certyfikatem pod kątem obecności wad wrodzonych serca – 330 zł
Trzy i więcej psów od jednego właściciela – minus 10%
Płatności będą przyjmowane na miejscu, w dniu badania, gotówką. Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty.
Psy nie zgłoszone będą mogły być przebadane, ale otrzymają skan certyfikatu drogą mailową (oryginał pozostanie u badającego).

Badania będą miały miejsce w godzinach 10:00 – 14:00 podczas trwania MIĘDZYNARODOWYCH WYSTAW PSÓW RASOWYCH W KIELCACH, NA TERENIE TARGÓW KIELCE.

Chętnych prosimy o wypełnienie poniższego zgłoszenia i odesłanie na e-mail: diagnostyka.retina@gmail.com do 3 dni przed wystawą.

ZGŁOSZENIE:
(prosimy o podanie daty i miejsca planowanego badania, ponieważ planowanych jest kilka terminów badań)

DANE WŁAŚCICIELA
imię i nazwisko:
adres:
telefon kontaktowy:
e-mail:

DANE PSA
rasa:
imię i przydomek:
nr tatuażu:
nr chipa:
Płeć:
Umaszczenie:
data urodzenia:
data poprzedniego badania: